Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nieco o plavanej

9. 2. 2009

ObrazekLov plávaním je taký spôsob, pri ktorom nástraha pláva v rozličných výškach nad dnom a nadnáša ju plavák. Lov na hladine a natriasaním sú samostatné spôsoby. Predtým sa nazýval aj "na ľahko". Plávaním možno loviť po celý rok a vo všetkých i stojatých, v plytkých i hlbokých vodách s akýmkoľvek dnom. Tento spôsob nie je vhodný do rýchlych prúdov s kamenistým dnom a s dnom pokrytým balvanmi, pretože v rýchlom prúde nad balvanmi ryba nie schopná chytiť nástrahu. Prút držíme v ruke a hody častejšie opakujeme. Len na stojatých vodách a pri love na živú rybku môžeme prút položiť, ale musíme ho mať na dosah ruky, pretože pri braní je potrebné okamžité zaseknutie.

Loví sa s pevným alebo kĺzavým plavákom. Používame všetky druhy živočíšnych i rastlinných nástrah, vrátane živých i mŕtvych rybiek alebo ich častí. Svojou nosnosťou plavák zodpovedá hmotnosti nástrahy a záťaže a vždy je vyvážený, často delenou záťažou. Preto je udica veľmi citlivá.

Pri love sa na nahadzovanie používa vrhací navijak a na hádzanie nie sú pevné pravidlá. Vrhacia technika je ako pri vláčení. Dĺžka nahodenia závisí od hmotnosti záťaže, od veľkosti a druhu nástrahy. Pri nahadzovaní musíme brať do úvahy vietor a najmä prúdenie vody. Na vodu má najprv dopadnúť nástraha a až potom záťaž s plavákom. Nástrahu musíme viesť čo najprirodzenejšie, akoby ju voľne unášal prúd. Väčšinou nahadzujeme buď šikmo proti prúdu a nástrahu nechávame plávať, alebo tesne pod nohy po prúde a povoľovaním vlasca ju nechávame odplávať do vzdialenosti, v ktorej ešte ovládame plavák, aby brázdil vodu. Niekedy treba nahadzovať nástrahu proti prúdu, musíme byť pripravený rýchlo zaseknúť. Nástrahu najčastejšie vedieme tak, že nahodíme a počkáme, kým sa plavák ustáli, prípadne ho popoťahovaním vlasca dostaneme na miesta, kde by sme ho chceli mať; keď ho začne unášať voda, vedieme ho tak, že vlasec povoľujeme. Počas splývania raz alebo viackrát plavák nadvihovaním prúta zastavíme, niekedy ho aj slabo popotiahneme. Najmä pri dokončovaní, pred vytiahnutím vlasca z vody a pred prehodením plavák vždy iba krátko pridržíme a hneď pustíme, aby plával pol metra alebo meter ďalej. Až potom ho vytiahneme z vody a prehadzujeme. Vyrovnávanie a vedenie vlasca ľahšie prispôsobíme, aby plával po hladine.

Náčinie na lov plávaním je základným a pritom najjednoduchším náčiním na lov rýb. Skladá sa z prúta, vlasca, navijaka, plaváka a zo záťaže - oloviek a háčika. Napriek tejto jednoduchosti je to veľmi úspešný spôsob lovu. Používame dlhší prút, ktorý zodpovedá nahadzovanej nástrahe ťažkej 20 - 30 g a hrúbke vlasca 0,10 - 0,15 mm. Vhodné je, keď máme dva prúty, a to jeden s vlascom 0,10 mm na lov plotíc pleskáčov a ostriežov, a druhý hrubší s vlascom 0,30 - 0,35 na lov šťúk a zubáčov. Ak si môžeme dovoliť ešte tretí prút tak s dĺžkou 6 - 7 metrov. Na lov plávaním stačí jednoduchší navijak. Vzhľadom na to, že podľa situácie používame vlasce dvoch rozličných hrúbok, musíme mať k dispozícii dve cievky, aby sme mohli vlasec rýchle vymeniť aj za nepriaznivých podmienok.

Propagácie tzv. jemného náčinia je niekedy prehnaná. Príliš tenkému vlascu musí zodpovedať aj hrúbka prúta, ktorá potom stačí iba na zdolávanie malých rýb. Jediným dôvodom na používanie veľmi jemných alebo tenkých vlascov je veľkosť použitého háčika, pretože na háčik č. 20 by sme ťažko nadväzovali vlasec hrubý 0,25 mm. A naopak, háčik veľkosti 6 - 10 sa na vlasci s hrúbkou 0,10 mm veľmi nevyníma. Pretože väčšinou lovíme na najmenšie háčiky s veľkosťou 12, vlasce s hrúbkou od 0,10 - 0,15 mm sú primerané. Pri takýchto hrúbkach nie je účelné ani potrebné používať nadvezce. Len keď používame dva nadvezce, jeden dlhší a druhý kratší, každý s iným druhom nástrahy, možno použiť nadvezce o 0,05 mm tenšie. Najlepšie je využívať tzv. fluorokarbónové vlasce, ktoré sú vo vode takmer neviditeľné. Na radu jedného pretekára Vám v kľude môžem doporučiť silon 0,10 Falcon, možno ho nezoženiete lebo je dosť drahý ale je ten najlepší. Ako náhradu môžete využiť aj Dinamic Power.

Veľkosť háčikov má byť úmerná predovšetkým veľkosti nástrahy. Na menšie ryby používame háčiky z jemnejšieho drôtu. Na väčšie ryby silnejšie háčiky. Na ploticu volíme veľkosť 12, na pleskáča a ostrieža 6 - 10, na kapra 2 - 6, na šťuku a zubáča 1 - 2/0.

Plavák je základom úspechu lovu plávaním používame štíhlejšie, pomerne dlhé plaváky, s anténkami, dobre a citlivo vyvážené.

Podľa toho, v akej vode lovíme, vyberáme si záťaž a jej delenie. Delenú záťaž používame v ťažnej až mierne prúdiacej vode. Ako delené olovká použijeme niekoľko malých olovených olív, ktorými vyvážime plavák. Olivy sa na koncoch pritlačia k vlascom tak, aby sme ich mohli po ňom posúvať. Tak možno meniť vzdialenosť medzi najspodnejším olovkom a plavákom, aj postavenie najspodnejšieho olovka pri nástrahe. Je to veľmi dôležité, pretože počet záberov závisí od tejto vzdialenosti, ktorá je na každom lovisku iná a treba ju vyskúšať. Pri kamenistom dne volíme medzi nástrahou a prvým olovkom väčšiu vzdialenosť, najviac však 30 cm. Znižuje sa tým možnosť uviaznutia medzi kameňmi. Vyvážený plavák s čiastočne delenou záťažou používame v hlbších a pokojnejších, takmer stojatých vodách, kde nemusíme delenou záťažou vyrovnávať vplyvy prúdu na vlasec, a tým aj nástrahu. Zaťažujeme tu jednou olivou 15 - 20 cm nad nástrahou a jedným alebo dvoma malými olovkami pri háčiku. Brok pri háčiku dodáva plaváku väčšiu citlivosť. Táto zásada neplatí, ak používame ako nástrahu chlebovú kôrku. Túto radu pripomíname znovu, pretože výsledok našej vychádzky najmä ak ideme na neznámu vodu, od značnej miery závisí od starostlivého odmerania jej hĺbky. Po dopadnutí olovničky na meranie hĺbky zistíme, či je dno kamenisté, tvrdé alebo bahnité, kde sa nástraha môže prepadnúť.

Kĺzavý plavák umožňuje lov vo väčších hĺbkach a možno ním hádzať na väčšie vzdialenosti. Pretože pri vlastnom love má tú istú funkciu ako pevný plavák, musíme aj pri používaní kĺzavého plaváka so zarážkou merať alebo upravovať nastavenie hĺbky vody. Kĺzavý plavák nemožno použiť v rýchlejších vodách. Na lov v plytkej a čistej vode, ako sú okraje rybníkov a plochých nádrží, používame jemné plaváky s nosnosťou 0,5 - 1,5 g. Vhodný je plavák vyrobený z ostňov dikobraza, ktorý je vyvážený olovkom a nástrahou tak, aby bolo vidieť len hrot plaváka alebo jeho anténku. Olovko umiestňujeme celkom blízko pri háčiku.